EHBO hulppost

Medoh voorziet al uw evenementen van een EHBO hulppost volgens uw noden en wensen, dit over gans Belgie.

Waar veel mensen bij elkaar komen, is er een verhoogd risico op ongevallen. Organiseer je een evenement, concert, fuif, sportwedstrijd of een andere activiteit? Je kan op ons beroep doen voor een preventieve EHBO hulppost.

Waarom?

Organiseer je binnenkort een evenement? Afhankelijk van de grootte kan het verplicht zijn dat je gespecialiseerde EHBO ondersteuning voorziet. Maar ook voor kleinere activiteiten kan het getuigen van een “goede huisvader” wanneer je als organisator toch voorziet in een (minimale) EHBO bijstand.

Wat?

 Dit team bestaat minstens uit 2 gekwalificeerde EHBO-medewerkers met het nodige verzorgingsmateriaal. Uiteraard kan dit, naargelang het risico, uitgebreid worden met extra hulpverleners.

Extra mogelijkheden:

  • tent van 4m x 3m
  • verzorgingstafels
  • meerdere ziekenwagens
  • extra verpleegkundigen en ambulanciers
  • een arts

 

Team:

Ons team bestaat enkel uit mensen vanuit het werkveld: ambulanciers 112, spoedverpleegkundigen,…..

Zou je graag een hulppost zien op je evenement? Doe de aanvraag daarvoor ruim op voorhand gezien onze agenda snel vol loopt.

Contacteer ons vrijblijvend via het contactformulier.

EHBO hulppost