Medoh is erkend bij de Vlaamse Overheid als dienstverlener onder het nummer DV.O234079

Hoe deze subsidies aan te vragen leest u hier

Hoe concreet te werk met de KMO portefeuille:

Stap 1 Aanvraag van de subsidie

  • Ga naar www.kmo-portefeuille.be en volg de procedure
  • Het aan te geven bedrag is het volledige opleidingsbedrag ZONDER de btw
  • Deze aanvraag dient ten laatste 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding te gebeuren!)
  • U ziet meteen alle informatie omtrent de vereiste betaling op de webpagina waarop u de aanvraag indiende
  • Stap 2 Betaling
  • U stort uw 60% van het opleidingsbedrag exclusief btw in uw elektronische portefeuille (alle info hieromtrent is te vinden in de mail van SODEXO) –> deze betaling dient te gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na de bevestiging van uw subsidie-aanvraag
  • Volgend op uw betaling zal de overheid haar deel (de resterende 40%) toevoegen in de elektronische portefeuille
  • Van zodra de overheid haar deel gestort heeft, geeft u via www.kmo-portefeuille.be de opdracht aan SODEXO om het volledige bedrag uit uw elektronische portefeuille door te storten aan Medoh
  • U stort de BTW apart door aan Medoh