Medoh is erkend bij de Vlaamse Overheid als dienstverlener onder het nummer DV.O234079

Hoe deze subsidies aan te vragen leest u hier

Hoe concreet te werk met de KMO portefeuille:

Stap 1 Aanvraag van de subsidie

 • Ga naar www.kmo-portefeuille.be en volg de procedure
 • Het aan te geven bedrag is het volledige opleidingsbedrag ZONDER de btw
 • Deze aanvraag dient ten laatste 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding te gebeuren!)
 • U ziet meteen alle informatie omtrent de vereiste betaling op de webpagina waarop u de aanvraag indiende
 • Stap 2 Betaling
 • U stort uw 60% van het opleidingsbedrag exclusief btw in uw elektronische portefeuille (alle info hieromtrent is te vinden in de mail van SODEXO) –> deze betaling dient te gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na de bevestiging van uw subsidie-aanvraag
 • Volgend op uw betaling zal de overheid haar deel (de resterende 40%) toevoegen in de elektronische portefeuille
 • Van zodra de overheid haar deel gestort heeft, geeft u via www.kmo-portefeuille.be de opdracht aan SODEXO om het volledige bedrag uit uw elektronische portefeuille door te storten aan Medoh
 • U stort de BTW apart door aan Medoh

Vlaams Opleidingsverlof met minimaal 32 uur opleiding aanvragen?

Medoh is erkend door de Vlaamse Overheid voor de noemers Veiligheidstraining transportmiddelen (ODB 1000179) en Training Veiligheid en Preventie (ODB 1000180)

Met ingang van 1 september 2019 kunnen bedrijven beroep via de Vlaamse Overheid op het Vlaams Opleidingsverlof of VOV

U vindt als werkgever/werknemer alle opleidingen die erkend zijn door de Vlaamse Overheid om in aanmerking te komen voor het VOV terug in de Opleidingsdatabank https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank

Bij ingave in het vak trefwoord, registratienummer, opleidingsverstrekker van Medoh krijgt u alle opleidingen te zien in de rechterkolom. Indien u 1 van deze selecteert, zal u ook de onderliggende modules te zien krijgen waarvoor wij erkend zijn.

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOV
  De opleiding moet erkend zijn voor het VOV (dus nu terug te vinden zijn in de Vlaamse Opleidingsdatabank)
 2. De opleiding duurt tenminste 32u in zijn geheel of als totaal van een aantal modules onder dezelfde pijler, en werden gevolgd binnen 1 schooljaar (september tem augustus)
  Voorbeeld : onder de beschrijving Veiligheidstraining transportmiddelen volgt men minimaal 4 modules van elk 8u
  Voorbeeld : onder de beschrijving Training veiligheid en preventie volgt men de opleidingen heftruck, hoogwerker, rolbrug, stapelaar van minimum 32u
 3. De grens voor VOV per opleiding wordt vastgelegd op maximaal 125u voor werknemers in de privesector die minimaal 50% tewerkgesteld zijn.
 4. De aanvraag tot VOV moet door de werkgever/werknemer OP VOORHAND of maximaal drie maanden na de eerste opleidingsdag aangevraagd worden in het WSE-loket aan de hand van een inschrijvingsattest opgemaakt door de opleidingsverstrekke
 5. Prive opleidingsinstellingen zoals Medoh kunnen enkel VOV toekennen voor de effectieve contacturen.

BESLUIT:
De Vlaamse Overheid beoogt met deze maatregelen een snellere afhandeling van de VOV dossiers, met een kleinere administratieve workload en besparing van het milieu om zoveel mogelijk digitaal te gaan werken.

Er worden dan ook geen papieren attesten meer afgeleverd door de opleidingscentra. Alle administratie verloopt digitaal via het WSE-loket. Zelfs het inschrijvingsattest kan digitaal aangeleverd worden.

Tot slot vindt u hier ook nog meer info terug:
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives
https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov
https://www.vlaanderen.be/als-werkgever-een-terugbetaling-aanvragen-0

Vlaams Opleidingsverlof stapsgewijs
Wie doet wat: werknemer, opleidingsverstrekker, werkgever, Vlaamse overheid.

Stap 1
Werknemer/werkgever
Controleert of hij voldoet aan de voorwaarden.
Kijkt na in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives of de opleiding die hij wil volgen, recht geeft op VOV.

Stap 2
Werknemer/werkgever
Berekenen het aantal uren VOV en plannen van het VOV. Met de simulator kan u de volgende zaken nagaan:
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/berekenen-en-plannen-aantal-uren-vlaams-opleidingsverlof
Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof kan ik maximaal opnemen in het huidige of volgende schooljaar? Hoeveel uren kan ik maximaal opnemen voor een bepaalde opleiding?

Stap 3
Werknemer/werkgever
Meldt aan de opleidingsverstrekker dat hij gebruik wil maken van Vlaams opleidingsverlof :
Geeft door wie er opleiding gaat volgen
Geeft door welke opleiding(en) en/of modules zal gevolg worden
Geeft door wanneer deze opleidingen gevolgd zal worden.

Stap 4
Opleidingverstrekker
Bezorgt het attest van inschrijving aan de werkgever/cursist binnen de 8 dagen na inschrijving. Op dit attest staan minstens de volgende gegevens vermeld (vastgelegd bij ministerieel besluit van 8 juli 2019):
Over de werknemer (cursist) de voor- en achternaam, het rijksregisternummer of INSZ-nummer. Deze moeten dus door de werkgever/werknemer aan de opleidingsverstrekker bezorgd worden

Over de opleidingsverstrekker : de naam, het KBO-nummer of het instellingsnummer

Over de opleiding : de naam, de modules waarvoor is ingeschreven, het registratienummer in de opleidingsdatabank of de eigen referentie binnen de organisatie, het aantal contacturen, studiepunten of lestijden waarvoor is ingeschreven, de begin- en einddatum (en de datum van het examen als dat na de einddatum plaatsvindt indien van toepassing)

Over de examens (in geval van examens bij de examencommissie): de naam van het examen of de examens waarvoor is ingeschreven, de datum van de inschrijving, de datum van het examen

Stap 5
Werkgever
Vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket aan de hand van het gekregen inschrijvingsattest.

Stap 6
Werknemer
Volgt de opleiding nauwgezet. Als de opleiding een eindbeoordeling voorziet, is de werknemer verplicht daaraan deel te nemen.

Stap 7
Werkgever
Registreert per kwartaal het aantal uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA, code 5).

Stap 8
Opleidingsverstrekker
Laadt de gegevens van de cursist op in het WSE loket of het daarvoor voorziene alternatief (bv. DHO2 voor hoger onderwijs).

Stap 9
Vlaamse overheid
Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier: het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker.

Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.