Ons bedrijf

From dream to reality

Medoh startte in 1998 en is uitgegroeid tot een partner in preventie en opleidingen. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het uitbouwen van hun bedrijf tot een organisatie met een positief imago wat betreft het preventie- en welzijnsbeleid. Een team van gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers zorgt voor hoogstaande en kwaliteitsvolle consultancy en opleidingen in onze verschillende vakdomeinen.

Onze filosofie

Medoh heeft de laatste jaren een betrouwbaar netwerk opgebouwd. Wij zijn er, dankzij een open en transparante manier van samenwerken, in geslaagd het preventie- en welzijnsbeleid van een groot aantal bedrijven op te bouwen/ te vernieuwen. We volgen hierbij een stapsgewijze aanpak:

1. Diagnose

Een eerste belangrijke stap is het in kaart brengen van uw preventie/welzijnstructuur en –cultuur. Op basis van deze diagnose kunnen de juiste prioriteiten gesteld worden en kan een gericht actieplan worden ontwikkeld.

2. Actieplan

Een actieplan wordt op maat gemaakt met als doel de preventiecultuur te verstevigen en een sterk preventiebeleid uit te bouwen. Hier wordt ook gelet op alle wettelijke voorschriften! Dit actieplan houdt rekening met het DNA van uw bedrijf, er is dus geen ‘pasklare’ lijst van acties die voor iedereen van toepassing is. Er wordt rekening gehouden met de sociale, economische, technische en culturele context van uw bedrijf.

Een aantal mogelijke acties?

Begeleiding van het management

Het management van uw bedrijf moet betrokken worden in dit traject; wij bieden een aantal concrete kapstokken aan die hulp kunnen bieden bij het ontwikkelen van een nieuwe welzijnsstrategie. Wanneer het management actief kan meewerken aan dit traject, zal ook hun engagement toenemen.

Werknemers moeten actief betrokken worden!

Met behulp van een aantal workshops en trainingen worden alle medewerker betrokken in dit traject. Er wordt gewerkt rond veiligheidisregels, het identificeren en melden van risico’s, het aansturen van veilig gedrag enz…

Campagne op maat

Om de algemene organisatiecultuur in de juiste richting te ‘duwen’, helpen wij uw bedrijf om het algemeen bewustzijn omtrent preventie & welzijn van alle medewerkers te vergroten.